Málo kdo si uvědomuje, že náklady na realizaci podlah ovlivňuje více faktorů než jen cena materiálu a práce.

Málo kdo si uvědomuje, že náklady na realizaci podlah ovlivňuje více faktorů než jen cena materiálu a práce. Cenu ovlivňuje již rovina základové desky. I laik pochopí, že pokud není základová deska rovná zvýší se spotřeba anhydritu na dané ploše nebo se zvýší cena za vyrovnání podkladu pod tepelnou izolací.
Než započneme s pokládkou tepelné izolace je nejlepší provést výškové zaměření celého půdorysu. Tím si překontrolujeme výšky již osazených výplní otvorů, případně provedení schodiště. Vyhneme se tak i případnému zvedání vchodových dveří nebo jiným stavebním úpravám . V případě , že chceme mít podlahu o různých výškách , počítáme s tím již při pokládce tepelné izolace. Cenu pokládky tepelné izolace zase určuje  i množství instalací v konstrukci (rozvod vody, topení, elektrické kabely, vestavný vysavač).

Na obrazcích vidíme extrémní spleť instalací :

Příprava vyrovnávky pod první vrstvu. Pokládka první vrstvy.

  Křížení rekuperace, vysavače, rozvodu vody, elektro  kabelů a to ještě v šikmém provedení !

Někdy se nepodaří instalace ani zalít do finální podlahy, s touto skutečností musí být investor  dopředu obeznámen. Takto by příprava  vypadat neměla !!!

Je jasné , že položit  tepelnou izolaci v tomto prostoru je daleko náročnější než když jsou jednotlivé rozvody vedeny symetricky vedle sebe nebo kolmo na sebe.  Názory instalatérů, topenářů a elektrikářů , že je potřeba jít nejkratší cestou v tomto případě nejsou úplně pravdivé.

Někteří z nás chtějí mít podlahu co nejlevnější . Myslím tím , že formou výběrového řízení se snaží snížit co nejvíce cenu dodavatele anhydritu včetně realizační firmy.  Důležité ,  hlavně  finančně ,  je ale určit správnou skladbu celé konstrukce . Vůbec není nutné aby se jako tepelná izolace používal extrudovaný polystyren nebo dokonce se vyrovnání  podkladu používala samonivelační stěrka. Zároveň je na zvážení každého z nás , zda se rozhodneme použít pro uložení trubek podlahového topení systémovou desku nebo   PVC folii s rastrem.  Často používané tvrzení , že hliníková folie odráží teplo v tomto případě neplatí . Aby hliník odrážel teplo musí být před ním vzduchová mezera (platí to u podstřešních folií ale ne u podlah). Před zahájením prací je nejpraktičtější si sjednat schůzku všech zúčastněných firem na staveništi  a vzájemně si sdělit požadavky jednotlivých profesí.