Anhydrit v koupelnách a garážích ano či ne ?

             Často diskutovanou otázkou je, zda je anhydritová podlaha vhodná do koupelny     nebo garáže.  Odpověď je velice snadná : „ na základě technického listu výrobce anhydritové směsi je anhydrit do těchto prostor vhodný“.   Jen bych rád připomenul některé podmínky a rady, které je vhodné dodržet, abychom se do budoucna vyhnuli možným problémům.

     Koupelna:

Už při provádění odpadního potrubí  a rozvodu vody je nutno mít na paměti výšku budoucí podlahy, předejdeme tím situaci, že budeme mít do koupelny schod nebo budeme riskovat praskliny v dlažbě z důvodu nedodržení minimální výšky anhydritu. Dále se doporučuje provést alespoň jeden řádek obezdění vany . Pokud obezdívku vany zakládáme až na provedené podlaze, je potřeba si uvědomit, že ji zakládáme na plovoucí podlaze a díky rozpínavost anhydritu může docházet k vytvoření trhlin v rozích obkladů. Technologický postup sice dovoluje lít anhydrit pod sprchový kout ale  bezpečnější je sprchový kout oddělit od anhydritu a dodatečně vybetonovat. (obr.1)

Tímto způsobem zamezíme vniknutí vlhkosti           do průřezu anhydritu při případném poškození odpadní armatury. (  Pokud by se vlhkost dostala pod hydrostěrku , došlo by časem ke změněn mechanických vlastností podlahy            a mohlo by dojít k uvolnění dlažby ). Po dokonalém vyschnutí podlahy provedeme po celé ploše hydroizolační stěrku   a   následně pokládku dlažby.     

     Garáž  …

S ohledem na nutné zatížení v garážích se používá anhydrit  o pevnosti 30 MPa a minimální síle  4,5 cm.  Pokud dochází ke styku kovových prvků a anhydritu je nutné tyto prvky opatřit antikorozním nátěrem nebo olepit PVC láskou abychom zamezili přímému styku   anhydrit -kov . Anhydritovou podlahu je nutné ukončit na vnitřní straně garáže  (anhydrit není vhodný do exteriéru).             Po vyschnutí opět provedeme hydroizolační stěrku a provedeme pokládku dlažby nebo jinou povrchovou úpravu. Anhydrit nemůžeme nechat jako finální úpravu, protože by vlivem vlhkosti mohl „změknout„ a není odolný proti obrusu.  

       

Pohled před realizací.                                                   Realizace  cca 2 hodiny.

        

 Stavební připravenost není zcela v pořádku,  folie takto nalepená na stěny často odpadne

a znemožní kvalitní provedení u okraje podlahy.    často ččasto  

Napište nám

Napište výsledek: 7 + 1